Annual Samuha Srinvasa kalyanam - 3rd November 2019